12 Ffaith Am Frwydr Rorke’s Drift

Harold Jones 12-10-2023
Harold Jones

Ar 22-23 Ionawr 1879, amddiffynodd garsiwn Prydeinig o ychydig dros gant o ddynion – gan gynnwys rhai sâl a chlwyfedig – orsaf genhadol a oedd wedi’i chaeru ar frys rhag miloedd o ryfelwyr Zwlw a oedd wedi caledu mewn brwydrau.

Mae'r amddiffyniad llwyddiannus rhag pob rhwystr wedi peri i lawer ystyried y frwydr hon yn un o'r rhai mwyaf yn hanes Prydain, er gwaethaf ei hanwybyddiaeth gymharol yng nghanlyniad y Rhyfel Eingl-Zulu.

Dyma ddeuddeg ffaith am y frwydr.

1. Roedd yn dilyn gorchfygiad trychinebus Prydain yn Isandlwana

Paentiad cyfoes o Frwydr Isandlwana.

Dyma’r gorchfygiad gwaethaf a ddioddefwyd erioed gan fyddin fodern yn erbyn llu cynhenid ​​​​dechnolegol israddol. Yn dilyn eu buddugoliaeth, gorymdeithiodd cronfa wrth gefn o’r Zulu ‘impi’ tuag at Rorke’s Drift, yn awyddus i ddinistrio’r garsiwn Prydeinig bach a leolir yno, ar ffin Teyrnas Zululand.

2. Roedd garsiwn Rorke's Drift yn cynnwys 150 o ddynion

Roedd bron pob un o'r dynion hyn yn Rheolyddion Prydeinig Cwmni B, 2il Fataliwn, 24ain (2il Swydd Warwick) Catrawd Troed (2il/24ain) o dan yr Is-gapten Gonville Bromhead.

3. Roeddent yn wynebu dros 3,000 o ryfelwyr Zulu

Roedd y dynion hyn yn rhyfelwyr ffyrnig, yn hyddysg yng nghelfyddyd rhyfel ac o dan orchmynion i beidio â dangos unrhyw drugaredd. Un o’u prif arf oedd gwaywffon ysgafn o’r enw iklwa (neu                          Asgai),  y  gellid  ei  daflu  neu  ei  ddefnyddio  mewn  brwydro law-i-law. Llawer hefyddefnyddio clwb o'r enw iwsa (neu knockberrie). Roedd pob rhyfelwr yn cario tarian hirgrwn wedi'i gwneud o gudd ocsid.

Rhoddodd ychydig o Zwlws ddrylliau (mwsgedi) i'w hunain, ond roedd yn well gan y mwyafrif eu hoffer traddodiadol. Roedd gan eraill reifflau Martini-Henry pwerus – a gymerwyd oddi ar y milwyr Prydeinig marw yn Isandlwana.

Rhyfelwyr Zwlw yn cario eu tarianau cuddfan eiconig a drylliau tanio.

4. John Chard oedd yn rheoli'r amddiffyniad

Roedd Chard yn Is-gapten yn y Peirianwyr Brenhinol. Roedd wedi cael ei anfon o golofn Isandlwana i adeiladu pont dros Afon Buffalo. Pan glywodd fod byddin fawr o Zulu yn agosáu, cymerodd reolaeth ar garsiwn Rorke’s Drift, gyda chefnogaeth Bromhead a’r Comisiynydd Cynorthwyol James Dalton.

I ddechrau, ystyriodd Chard a Bromhead gefnu ar y Drift a chilio i Natal. Fodd bynnag, argyhoeddodd Dalton hwy i aros ac ymladd.

John Rouse Merriott Chard.

5. Trawsnewidiodd Chard a’i ddynion Rorke’s Drift yn gadarnle

Gyda chymorth y Commissary Dalton a’r Is-gapten Gonville Bromhead, cyn bennaeth y garsiwn, trawsnewidiodd Chard Rorke’s Drift yn safle amddiffynadwy yn fuan. Gorchmynnodd i'r dynion godi wal o fagiau bwyd o amgylch yr Orsaf Genhadol a chyfnerthu'r adeiladau gyda bylchau a barricades.

Gweld hefyd: 5 Rheswm i'r Unol Daleithiau Ymuno â'r Rhyfel Byd Cyntaf

Llun cyfoes o amddiffynfa Rorke's Drift.

6 . Yn fuan disgynnodd y frwydr yn ffyrnigymladd llaw-i-law

Brwydr assegai yn erbyn bidog oedd hi wrth i’r Zulus geisio torri trwy’r amddiffynfeydd.

Amddiffyn Rorke’s Drift gan y Fonesig Elizabeth Butler. Yn y llun gwelir Chard a Bromhead yn y canol, yn cyfarwyddo'r amddiffynfa.

7. Bu brwydr ffyrnig dros yr ysbyty

Wrth i’r ymladd fynd yn ei flaen, sylweddolodd Chard fod angen iddo fyrhau perimedr yr amddiffynfa ac felly bu’n rhaid iddo roi’r gorau i reolaeth yr ysbyty. Dechreuodd y dynion a oedd yn amddiffyn yr ysbyty enciliad ymladd trwy'r adeilad - rhai ohonynt yn cario cleifion a anafwyd yn ormodol i symud.

Er i'r rhan fwyaf o'r dynion ddianc o'r adeilad yn llwyddiannus, cafodd rhai eu lladd yn ystod y gwacáu.

Aillun o ymgiliad Prydain o'r ysbyty. Torrodd yr amddiffynwyr y waliau ar agor gan rannu'r ystafelloedd i ddianc. Credyd: Coch Tachwedd 82 / Commons.

8. Parhaodd ymosodiadau Zwlw yn ddwfn i'r nos

Parhaodd ymosodiadau Zwlw ar y Drifft tan tua 4am fore 23 Ionawr 1879. Ond erbyn toriad y dydd, darganfu llu Prydeinig oedd yn dioddef o ddiffyg cwsg fod llu Zulu wedi diflannu.<2

Rhoddodd dyfodiad colofn ryddhad Brydeinig a orchmynnwyd gan yr Arglwydd Chelmsford yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw ddiwedd y frwydr yn ddiamau, er mawr ryddhad i amddiffynwyr paranoaidd Drifft.

Darlun o'r Tywysog Dabulamanzi, y Cadlywydd Zulu ym Mrwydr Rorke's Drift, o'r Illustrated LondonNewyddion

9. Collodd llu Prydain 17 o ddynion

Cafodd y rhain eu hachosi'n bennaf gan ryfelwyr Zwlw oedd yn gwisgo assegai. Dim ond pump o anafiadau Prydeinig ddaeth o ddrylliau tanio Zulu. Anafwyd 15 o filwyr Prydeinig yn ystod yr ymladd.

Gweld hefyd: 10 o'r Bwydydd Hynaf a Ddarganfyddwyd Erioed

351 Yn y cyfamser, lladdwyd Zulus yn ystod y frwydr a chlwyfwyd 500 arall. Mae’n bosibl i’r Prydeinwyr roi’r holl Zulus a anafwyd i farwolaeth.

Prydeinwyr a oroesodd brwydr Rorke’s Drift, 23 Ionawr 1879.

10. Trowyd y frwydr yn un o’r ffilmiau rhyfel enwocaf mewn hanes

Ym 1964 daeth ‘Zulu’ i sinemâu’r byd a daeth, gellir dadlau, yn un o’r ffilmiau rhyfel Prydeinig gorau erioed. Mae’r ffilm yn serennu Stanley Baker fel Is-gapten John Chard a Michael Caine ifanc fel Is-gapten Gonville Bromhead.

Michael Caine yn chwarae rhan Gonville Bromhead yn ffilm 1964 Zulu.

11. Dyfarnwyd unarddeg o Groesau Fictoria ar ôl yr Amddiffyniad

Mae'n parhau i fod y mwyaf erioed o Groesau Fictoria i'w dyfarnu mewn un weithred. Y derbynwyr oedd:

 • Is-gapten John Rouse Merriott Chard, 5th Field Coy, Peirianwyr Brenhinol
 • Lefftenant Gonville Bromhead; B Coy, 2il/24ain Troedfedd
 • Corporal William Wilson Allen; B Coy, 2il/24ain Troedfedd
 • Predetaidd Frederick Hitch; B Coy, 2il/24ain Troedfedd
 • Preifat Alfred Henry Hook; B Coy, 2il/24ain Troedfedd
 • Preifat Robert Jones; B Coy, 2il/24ain Troedfedd
 • Preifat William Jones; B Coy,2il/24ain Troedfedd
 • Preifat John Williams; B Coy, 2il/24ain Troedfedd
 • Y Llawfeddyg-Prif James Henry Reynolds; Adran Feddygol y Fyddin
 • Comisiynydd Cynorthwyol Dros Dro James Langley Dalton; Adran y Comisiynydd a Thrafnidiaeth
 • Corporal Christian Ferdinand Schiess; 2il/3ydd y fintai gynhenid ​​

Delwedd yn dangos John Chard yn derbyn ei Groes Fictoria.

12. Dioddefodd llawer o'r amddiffynwyr yr hyn a adwaenir yn awr fel PTSD yn dilyn y frwydr

Cafodd ei hachosi'n bennaf gan yr ymladd agos ffyrnig a gawsant gyda'r Zulus. Dywedwyd bod Preifat Robert Jones, er enghraifft, wedi cael ei bla gan hunllefau cyson ei frwydrau llaw-i-law enbyd â’r Zulus.

Carreg fedd Robert Jones V.C ym mynwent Peterchurch. Credyd: Simon Vaughan Winter / Ty'r Cyffredin.

Harold Jones

Mae Harold Jones yn awdur a hanesydd profiadol, gydag angerdd am archwilio’r straeon cyfoethog sydd wedi llunio ein byd. Gyda dros ddegawd o brofiad mewn newyddiaduraeth, mae ganddo lygad craff am fanylion a dawn wirioneddol i ddod â’r gorffennol yn fyw. Ar ôl teithio'n helaeth a gweithio gydag amgueddfeydd a sefydliadau diwylliannol blaenllaw, mae Harold yn ymroddedig i ddarganfod y straeon mwyaf diddorol o hanes a'u rhannu â'r byd. Trwy ei waith, mae’n gobeithio ysbrydoli cariad at ddysgu a dealltwriaeth ddyfnach o’r bobl a’r digwyddiadau sydd wedi llunio ein byd. Pan nad yw'n brysur yn ymchwilio ac ysgrifennu, mae Harold yn mwynhau heicio, chwarae gitâr, a threulio amser gyda'i deulu.